De Arbowet
Wat verandert er per 1 juli 2018?

Voor de goede orde: de arbowet is al veranderd sinds 1 juli 2017, maar organisaties hebben een jaar de tijd gekregen om de zaken op orde te krijgen. Hieronder een overzicht van wat er precies is veranderd en waaraan een goed basiscontract ten minste zou moeten voldoen.

Wijzigingen

 • #1 Het basiscontract
 • #2 Second opinion
 • #3 Open spreekuur
 • #4 Adviesrol bedrijfsarts
 • #5 Vrije toegang werkvloer
 • #6 Duidelijkere rol preventiemedewerker
 • #7 Grotere medewerkersbetrokkenheid
 • #8 Klachtenprocedure
 • #9 Melden beroepsziekten
 • #10 Toezicht en handhaving
 • #11 Overgangsperiode
 • #12 Aanscherping boetes
Wijziging #1

Het basiscontract

Een van de belangrijkste wijzigingen is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers en beschrijft de rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverleners. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om meer te doen, hiervoor kunnen maatwerkafspraken worden gemaakt.

Wijziging #2

Second opinion

Indien de werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, kan de werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Dit geeft een werknemer de mogelijkheid om het oordeel van de bedrijfsarts te laten wegen door een andere bedrijfsarts. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De second opinion wordt door de werkgever betaald.

Wijziging #3

Open spreekuur

In de vernieuwde Arbowet wordt de werkgever verplicht ervoor te zorgen dat werknemers, zonder toestemming van de werkgever, de bedrijfsarts kunnen bezoeken bij vragen over de gezondheid in relatie tot het werk. Dit recht geldt ongeacht of die persoon verzuimt of klachten heeft. Een mogelijkheid tot het bezoeken van een bedrijfsarts kan bijvoorbeeld via een open spreekuur worden aangeboden.

Wijziging #4

Adviesrol bedrijfsarts

In de vernieuwde Arbowet staat preventie nog meer centraal. Zo moet de bedrijfsarts de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers. Ook is opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert bij ziekteverzuimbeleiding in plaats van bijstand te verlenen. Hiermee wordt benadrukt dat het de werkgever is die verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding.

Wijziging #5

Vrije toegang werkvloer

Daarnaast moet de bedrijfsarts ook iedere werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren kennen. Dit geeft de bedrijfsarts goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk.

Wijziging #6

Duidelijkere rol preventiemedewerker

Naast de bedrijfsarts heeft ook de preventiemedewerker een stevigere rol gekregen in de vernieuwde Arbowet. Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal nu met instemming van de OR of PVT plaatsvinden.

Wijziging #7

Grotere medewerkersbetrokkenheid

Met de instemming op de persoon en de positie van de preventiemedewerker krijgt de OR meer betrokkenheid bij het arbobeleid. Daarnaast hebben de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen de mogelijkheid om overleg te voeren met de OR, PVT of betrokken medewerkers. Werknemers en arbodeskundigen kunnen daardoor beter samenwerken en zijn zo goed betrokken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken.

Wijziging #8

Klachtenprocedure

Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen. Dit geldt voor alle bedrijfsartsen, ook als zij niet werkzaam zijn bij een gecertificeerde arbodienst en bijvoorbeeld werken als zelfstandig bedrijfsarts.

Wijziging #9

Melden beroepsziekten

Het signaleren en melden van beroepsziekten was al een taak van de bedrijfsarts. Het basiscontract stelt nu dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en hier dus ook tijd aan moet kunnen besteden.

Wijziging #10

Toezicht en handhaving

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) kan werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen sancties opleggen bij het niet naleven van de regelgeving en het basiscontract.

Wijziging #11

Overgangsperiode

De vernieuwde Arbowet is ingegaan per 1 juli 2017. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. Aanpassen kan door middel van een aanvulling op het bestaande contract of door een nieuw contract af te sluiten.

Wijziging #12

Aanscherping boetes

Per 1 september 2017 zijn de regels voor de oplegging van boetes aangescherpt aan de veranderde wetgeving. Sindsdien geldt een aangepast beleid met betrekking tot het opleggen van boetes voor de Arbowet. De inspectie kan direct een boete opleggen van 1.500 euro als de werkgever geen basiscontract heeft. Als het contract niet compleet genoeg is kan een boete van 750 euro opgelegd worden.

Meer informatie? Laat uw mailadres achter:

Succesvol verstuurd

Bedankt voor uw aanvraag. Wij zullen u meer informatie toesturen.

Controles & boetes

per 1 september 2017 aangescherpt

De Inspectie SZW heeft de bevoegdheid om aangekondigd én onaangekondigd controles uit te voeren en boetes op te leggen. 

Bij een dergelijke controle kan de inspecteur vragen stellen aan werkgevers en werknemers en mogen stukken zoals het basiscontract ingezien worden. 

De inspectie kan direct een boete opleggen van 1.500 euro als de werkgever geen basiscontract heeft. Als het contract niet compleet genoeg is kan een boete van 750 euro opgelegd worden.

Voorbeelden van andere boetes zijn:
 • Geen preventiemedewerker aangewezen (1.500 euro)
 • Geen vrije toegang tot de bedrijfsarts (1.500 euro)
 • Bedrijfsarts kan werkvloer niet bezoeken (1.500 euro)
 • Geen mogelijkheid tot second opinion (1.500 euro)

'Met Adxpert heeft Dukaat Financiële Diensten een uitstekende partner gevonden voor de arbodienstverlening. ADXpert heeft veel kennis en ervaring, ze schakelen snel en zijn altijd to-the-point.'

Peter Grol - Directeur Dukaat Financiële Diensten en Regiobank in Gouda

Wilt u weten wat er voor u wijzigt?

Bel ADXpert op 085 27 33 409

Succesvol verstuurd

Wij zullen u zo spoedig mogelijk terugbellen.

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en word teruggebeld of neem direct telefonisch contact op.

Contact

Ridderpoort 1
2984 BG Ridderkerk

Postbus 9556
3007 AN Rotterdam

085 27 33 409
info@adxpert.nl
Cookie- en Privacyverklaring